Categorie T op het rijbewijs

Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

Wat houdt de categorie T in?

Met de categorie T op het rijbewijs mag u (vanaf 16 jaar) een LBT en een MMBS met aanhangwagen besturen op de openbare weg. De categorie T is niet verplicht voor een LBT of een MMBS die niet breder is dan 130 cm (inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant) en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Ook mogen deze voertuigen niet de mogelijkheid hebben om een aanhangwagen of verwisselbare machine te trekken.

Hoe krijg ik de categorie T op mijn rijbewijs?

 

Ik heb een geldig rijbewijs met de categorie B

U krijgt bij de eerst volgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen;

  • uw rijbewijs B is door de gemeente afgegeven voor 1 juli 2015;
  • u bent op het moment van de aanvraag voor een rijbewijs 18 jaar of ouder;
  • de categorie B op uw rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van de aanvraag).

Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS.

Haalt u na 1 juli 2015 de categorie C, dan krijgt u ook de categorie T automatisch bijgeschreven.

Het is ook mogelijk om de categorie T eerder bijgeschreven te krijgen dan de reguliere vernieuwing van uw rijbewijs na 1 juli 2015. U kunt hier bijvoorbeeld gebruik van maken als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of MMBS in het buitenland. De kosten voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs zijn voor de aanvrager.

Gaat u uw rijbewijs vernieuwen na 1 juli 2015? Op dat moment wordt er bepaald of u de categorie T op het rijbewijs krijgt.

Ik heb een trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

Bent u 16 jaar of ouder en in het bezit van een trekkercertificaat? Dan is het  vanaf 1 juli 2015 mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs. Dit kan tot 1 juli 2016 en gaat via de RDW.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de RDW.

Ik heb geen trekkercertificaat en geen rijbewijs met de categorie B

U moet een theorie- en praktijkexamen afleggen voor de categorie T bij het CBR.

Ik heb alleen een bromfietsrijbewijs (categorie AM) en geen trekkercertificaat. 

U moet een theorie- en praktijkexamen afleggen voor de categorie T bij het CBR.

Mag ik een LBT of MMBS besturen?


Ik heb mijn rijbewijs gehaald met 2todrive

Heeft u uw rijbewijs gehaald met 2todrive? Dan mag u alleen een LBT en MMBS besturen als u 18 jaar en ouder bent. Heeft u een trekkercertificaat, dan mag u wel een LBT en MMBS besturen, ook als u jonger bent dan 18 jaar. Is uw rijbewijs afgegeven voor 1 juli 2015 en u bent nog geen 18 jaar? Op het moment dat u 18 jaar bent, krijgt u automatisch de categorie T bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs. 

Wanneer mag ik een LBT of MMBS besturen na 1 juli 2015?

U mag een LBT of MMBS besturen als;

  • u de categorie T heeft op het Nederlands rijbewijs
  • u 18 jaar of ouder bent en uw Nederlands rijbewijs met de categorie B is afgegeven voor 1 juli 2015
  • u een geldig trekkercertificaat heeft (tot 1 juli 2016)

 

Overgangsperiode

Voor de omwisseling van het trekkercertificaat naar de categorie T op het rijbewijs geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Dit betekent dat u uw trekkercertificaat moet omwisselen vóór 1 juli 2016. Ook moet u de aanvraag voor een rijbewijs voor 1 juli bij de gemeente indienen. Meer informatie over het omwisselen van uw trekkercertificaat vindt u op de website van de RDW.

Meer informatie over de invoering van de categorie T op het rijbewijs staan in onderstaande documenten, deze zijn opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Foto van een tractor